دوازدهمین دوسالانه عکس در دو بخش مستند و ابداعی با موضوع آزاد، آبان ماه سال آینده برگزار می‌شود.
به گزارش ستاد خبری دوسالانه‌های هنرهای تجسمی ایران، بر اساس صورت جلسه شورای برنامه‌ریزی، دوازدهمین دوسالانه عکس در دو بخش مستند و ابداعی و با موضوع آزاد برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش قرار است این دوسالانه در زمان مقرر به صورت همزمان در تهران و چند شهر دیگر برگزار شود.
اعضاء شورای سیاست گذاری این دوسالانه را سیدعباس میرهاشمی، مسعود زنده‌روح کرمانی، اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی و فرهاد سلیمانی تشکیل می‌دهند.
و اسماعیل عباسی دبیری این دوره را برعهده دارد.
یازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران دی ماه ۸۷ همزمان در تهران، موسسه فرهنگی هنری صبا و گنجینه فرهنگ و هنر یزد برگزار شد.