نمایشگاه گروهی عکس با نمایش آثار بابک امجد، محمدرضا جورابچیان و امیرحسین حشمتی از پنجشنبه اول بهمن در گالری دی برگزار می‌شود.
زمان: ۱ الی ۸ بهمن ماه ۱۳۸۸
ساعات بازدید : ۲۰-۱۶ و دوشنبه ها و پنج شنبه ها ۱۱ الی ۲۰
گالری دی: نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، ناز یک، بن بست ترانه، پلاک ۳