دبیرخانه مسابقه خانه معاصر ایرانی (فضای معماری و کیفیت زندگی) اسامی نفرات اول تا سوم و عکاسان برتر این مسابقه را معرفی کرد.
حمید سلطان آبادیان از مشهد نفر اول، عبدالرضا کاکائی (کسری) از کرمانشاه نفر دوم  و ابراهیم سیسان از تهران نفر سوم این مسابقه بودند و ستاره سنجری از تهران، عبدالرضا فرودی از تهران، سید مهدی مصباحی از مشهد، مهرداد نراقی از تهران و بصیره بصیرنیا از گرگان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
بر اساس فراخوان به نفر اول ۵، نفر دوم ۳ و نفر سوم ۲ سکه تمام بهار آزادی و به ۵ نفر برتر، لوح تقدیر به همراه یک سکه بهار آزادی همچنین یک مجموعه از کتب منتشره توسط مرکز به رسم یادبود، اهدا شد. همچنین به صاحبان آثار راه یافته به نمایشگاه، یک نسخه از لوح فشرده آثار به همراه مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان حق تألیف (به صورت نقدی) پرداخت می‌شود.