881027_2.jpg


حمید سوری در این مراسم درباره بهمن جلالی گفت:

بشنوید (۵:۲۹ دقیقه)