881027_2.jpg

حمید سوری در این مراسم درباره بهمن جلالی گفت:
بشنوید (۵:۲۹ دقیقه)