900129_1.gif

جمعه دوم اردیبهشت ۹۰ نمایشگاه عکس شادی قدیریان با عنوان «شاپرک خانوم» در گالری راه ابریشم افتتاح می‌شود.
قدیریان در هفدهمین نمایشگاه انفرادی خود ۱۵ عکس سیاه و سفید در ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر و ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر را با نگاهی به داستان «شاپرک خانوم» به نمایش می‌گذارد.

شادی قدیریان در مقدمه این نمایشگاه نوشته است: «شاپرک خانوم در پی وعده‌ای که با آفتاب دارد در جست‌وجوی راه خروج و رسیدن به نور در تار عنکبوت گرفتار می‌شود. عنکبوت که با دیدن زیبایی و ظرافت شاپرک خانوم دلش به رحم آمده است با شاپرک خانوم قرار می‌گذارد تا یکی از حشرات داخل انباری تاریک را برایش بیاورد و در تارهای تنیده‌اش گرفتار کند تا راه خروج و رسیدن به نور را نشانش دهد. اما شاپرک خانوم هر بار بعد از شنیدن درد دل حشرات دلش می‌سوزد و در ‌‌‌نهایت دست خالی با بال‌های خراشیده نزد عنکبوت باز می‌گردد و خود را در تار می‌اندازد تا غذای او شود. عنکبوت که از ماجرا خبر دارد دست‌های شاپرک خانوم را از تار‌ها‌‌‌ رها می‌کند و راه خروج را به او نشان می‌دهد تا به وعدهٔ دیدارش با آفتاب برسد. شاپرک خانوم حشرات را فرا می‌خواند تا آن‌ها نیز در این آزادی سهمی داشته باشند اما هیچ پاسخی نمی‌شنود. شاپرک خانوم مأیوس از رفتار حشرات دیگر بال‌های خسته‌اش را باز می‌کند و به سمت نور می‌رود.»

گشایش جمعه دوم اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا اول خرداد ادامه دارد.
شنبه تا چهارشنبه ۱۵ تا ۱۹ پنج شنبه ۱۷ تا ۲۰ جمعه‌ها گالری تعطیل است.
گالری راه ابریشم، خیابان لواسانی (فرمانیه)، شماره ۱۰۳