900331.jpg

شماره پانزدهم دیده به مجموعهٔ میان چشم و شئ سایه می‌افتد اثر رضا آرامش می‌پردازد. در این شماره فابیو سورو متنی درباب عکس‌های آرامش نوشته که آنرا گلناز مقدم به فارسی برگردانده است. سورو در بخشی از یادداشتش می‌نویسد: «رضا آرامش در این مجموعه با چالش تبدیل جستجو و موشکافی‌اش به عملی ساختارشکن روبرو شده تا بر ما آشکار سازد که چندین لایه معنا می‌تواند درون چیزی که عکس فوری بنظر می‌آید، پنهان باشد. با صحنه سازی عکس‌های خبری درون خانه‌های مجلل انگلستان، او تمامی جزئیات را بزرگنمایی کرده و آن‌ها را به انتزاع تبدیل می‌کند. ما را از بار حوادثی که آن عکس‌ها ظاهراً ثبت کرده‌اند،‌‌ رها می‌سازد و دربرابر زبانی که برای ساختن آن‌ها استفاده شده، قرار می‌دهد و به ما شانس قرار دادن چشمانمان را روی آن قطعات هنری برای زمانی بیش از چند ثانیه را می‌دهد.»