901120
 

جمعه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۰ نمایشگاه گروهی هنر مفهومی (عکس، ویدئو، چیدمان) در گالری آرته برگزار می‌شود.
آثار حمیرا یاسری، هومن داوودی، میترا رضایی، فرید امین الاسلام، بیتا شیرخان بیک جواد ثابتی‌پور، نیما رافتی، آیان رضایی که همگی از هنرجویان کارگاه عکاسی و هنر مفهومی دکتر محمدرضا شریف‌زاده هستند در این نمایشگاه ارایه می‌شود.
در این نمایشگاه سعی شده با رویکردی جدید به هنر مفهومی تجربه‌ای تازه را برای مخاطبین هنر‌های تجسمی پدید آید.

دکتر شریف‌زاده در مورد این نمایشگاه آورده است:
 «کشیده می‌شوند، ناله می‌کنند و نادیده‌ها را باز می نمایانند.
گروهی در یک کارگاه مشغول ساختن هستند، با چوب، باسنگ، با فلز وهر آنچه که بتوان با آن چیزی ساخت. ساختنی از جنس نبوغ، با روایت فکر، بامفهوم. مفهومی از جنس روایت‌های چند پاره، با دیدگاههایی مهار ناشدنی و مفاهیمی که گره خورده اندواکنون باز می‌شوند. این روایت خالقان کارگاه مفهوم نگاهی تازه را به همراه دارد، نگاهی که کمتر در شکل یک گروه نامنسجم اما یکدل پدید می‌آید گروهی که از کاربست فضا، چیدمان، ویدئو، بدنبال ابزاری تازه می‌گردند برای گفتن، گفتنی نه با ابزار تکلم بلکه با آنچه فرا‌ترین مفاهیم را یاد آور می‌شود… هنر. اکنون رسانه رام ناشدنی را به خدمت گرفته‌اند و در کارگاه رویا ومفهوم به تولید رسیده‌اند. تولیدی برای یگانگی‌های فردی، تولیدی برای مشارکت و…»
جلسه نقد و بررسی این نمایشگاه با حضور دکتر بهنام کامرانی و دکتر محمدرضا شریف‌زاده در روز جمعه ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.
گالری آرته در خیابان شیراز جنوبی، پایین‌تر از همت، بلوار علیخانی، ۲۰ متری گلستان، ۱۲ متری دوم، پلاک ۳