910303

جمعه پنجم خرداد ۹۱ نمایشگاه عکس و ویدئو پرهام تقی اف در گالری آن افتتاح می‌شود.
این دو مجموعه شامل ۴۰ عکس ۳۰×۴۰ با عنوان «چوق الف» و چهار اثر ویدئو با عنوان «بدن‌های رام» است.
آخرین نمایشگاه انفرادی پرهام تقی اف با عنوان «شیئ در ذات خود» در گالری آن به نمایش در آمده بود و بخشی از این مجموعه در چند نمایشگاه آثار هنری در انگلستان و حراج آثار هنری جم سال۲۰۱۱ کویت نیز به نمایش در آمده است.
افتتاح ۵ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۲٠ نمایشگاه تا ۱۷ خرداد یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری آن، ونک، خیابان سئول، شماره ۴۴