فروش آثار دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران از امروز ششم تیرماه در خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران، ۱۲۹ عکس دوسالانه در دو رشته عکاسی نوآورانه و مستند از امروز به فروش می‌رسد.
هر یک از عکس‌های دوسالانه در سه نسخه با قیمت چهار تا شش میلیون ریال، آثار تقدیر شده با قیمت شش تا هشت میلیون ریال و آثار برگزیده هشت تا ۱۰ میلیون ریال برای فروش ارائه می‌شود.
دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران با ۱۲۹ عکس از ۱۱۰ عکاس در دو بخش عکاسی مستند و نوآورانه در گنجینه فرهنگ و هنر یزد و خانه هنرمندان ایران برگزار شده است.
نمایشگاه آثار دوسالانه تا ۲۳ تیرماه در گنجینه فرهنگ و هنر یزد و تا ۱۴ تیرماه در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد و از ششم تا ۱۴ تیرماه عکس‌های دوسالانه برای فروش در خانه هنرمندان ایران ارائه می‌شود. آثار دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران از میان ۱۴ هزار و ۷۱۳ عکس رسیده به دبیرخانه دوسالانه انتخاب شده است.