سال گذشته در پی اعلام آمادگی نشر ماه‌ریز برای برگزاری دومین مسابقهٔ عکس ماه‌ریز با عنوان «زن» عکاسان و هنرمندان زیادی ما را یاری کردند.
با اعلام اسامی راه‌یافته‌گان در فروردین ماه امسال، طبق برنامه افتتاح این نمایشگاه می‌بایست در تابستان امسال می‌بود، اما متاسفانه با وجود تلاش بسیار، تاکنون این انتشاراتی موفق به اخذ مجوز برای چاپ کتاب و برگزاری نمایش آثار برگزیده نشده‌است.
لذا بدین‌وسیله ضمن پوزش از کلیه دوستان و اساتیدی که در این امر به ما کمک رساندند، اعلام می‌شود تا دریافت مجوز نشر کتاب و چاپ آن برگزاری مرحله پایانی این مسابقه به تعویق خواهد افتاد.

دبیر دومین مسابقه نشر ماهریز
پیمان هوشمندزاده