911012

آدینه ١۵ دی ماه ۱۳۹۱ نمایشگاه عکس زریر نجمی با عنوان «آتَخش» در گالری هفت ثمر گشایش می‌یابد.
٣٠ عکس در ابعاد ۶٠×۴٠ و ٧۵×۵٠ سانتی‌متر در این نمایشگاه ارایه شده است.
در بخشی از مقدمه نمایشگاه آمده است:
«دوستی می‌گفت که هنگام نیاز به آرامش، به آدریان (آتشکده) می‌رفته و زمانی را به تماشای اخگر‌های آتش می‌گذرانده است. وی دریافتِ حس آرامش را به شوند حرکات موزون، چشم‌نواز و تکرار ناشدنی اخگر‌ها می‌دانست!
نداشتن آگاهی‌ و شناخت کامل و همه سویه از یک پدیده ما را وا‌میدارد که نتایج برآمده از آن را به صورت رازگونه و فراسپهری بپنداریم یا وجود آن‌ها را منکر شویم!»
زریر نجمی، متولد ۱۳٣٩ یزد است و سابقهٔ حضور در مسابقات، نمایشگاه‌ها و نشریات را در کارنامه‌ی‌ هنری خود دارد.
بازدیدِ روز گشایش ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا ٢٠ دی ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶ تا ٢٠ ادامه دارد.
گالری هفت‌ثمر، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوی پنجم، شماره ٨