جشنواره ملی عکس ایران با معرفی برگزیدگان در دو بخش مسابقه طبیعت زیبای ایران و طبیعت و تولید ملی  ۲۴ دی کار خود را در موسسه فرهنگی و هنری صبا با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز کرد.
این جشنواره با معرفی ۹ برگزیده در دو بخش و همچنین رونمایی از کتاب جشنواره و افتتاح گالری عکس در تهران برای مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.

در بخش طبیعت زیبای ایران
نفر اول جلال شمس آذران از تبریز دیپلم افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال، نفر دوم مهدی سعادت از ارومیه دیپلم افتخار و مبلغ دوازده میلیون ریال، نفر سوم سمانه نفیسی از اصفهان دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال، در بخش استعداد جوان مهران میرزایی از مشهد دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال و
مهدی نورمحمدی از ایلام، میعاد آخی از اهواز و ابراهیم باختری بناب از اصفهان دیپلم افتخار به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی اهدا شد.

بخش ویژه – طبیعت و تولید ملی
نفر سوم مهدی سعادت از ارومیه دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال، نفر دوم امیر مینابیان از بندرعباس دیپلم افتخار و مبلغ هفت میلیون ریال، نفر اول سید مدیار شجاعی فر از اهواز دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال

نمایشگاه تا ۷ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۹ به جز ایام تعطیل ادامه دارد.
موسسه فرهنگی هنری صبا: درب شرقی، خیابان ولیعصر، نرسیده به طالقانی، رواق هنر – درب غربی، خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان مظفر (صبا) شماره ۱۲