دبیرخانه اولین سوگواره عکس حسینیه اعظم زنجان، اسامی عکاسان راه یافته به این سوگواره را اعلام کرد.
یوسف اکبری پایبندی، مهدی الماسی، مسعود بهروان، مریم طهماسبی، مرتضی الیاسی، مرتضی نقدیان، مجید حجتی، مجتبی جعفرلو، علیرضا رحمانی، علیرضا وحید، سیدمهرداد شریفی، سیدعبدالرضا ولایی، سالار نیرهدی، رضا فلاحی، رضا نجفلو، حمیدرضا بازرگانی، حسین الماسی، جواد شکوری، جعفر بزازپور، ثریا صادقی، بهروز نوری، بهرام محمدی و افشین حیدری عکاسان راه یافته به اولین سوگواره عکس حسینیه اعظم زنجان هستند.
معاونت فرهنگی حسینیه اعظم اولین فراخوان عکس (آئین عزاداری حسینیه اعظم) را با هدف به تصویر کشیدن ابعاد حماسی، عاطفی، عرفانی و اجتماعی عزاداری مسجد حسینیه اعظم زنجان را برگزار کرده است.