شنبه ۱۴ بهمن ۹۱ نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «با ما بیا» در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می‌شود.
داریوش آقاجانی، پروانه پاری، سروش چهره نگار، هادی دهقان‌پور، مریم ساعدی، منیر صادقیان، محمد امین صاحب‌پور، فهیمه علیجانی‌‌ها، شاهین غفاری، رضا محکم و آرش نصیری در این نمایشگاه ۳۰ عکس ۵۰×۷۰ و ۴۰×۶۰ در این نمایشگاه ارایه می‌کنند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه هم نفس و هم قدم شدن با کسانی است که روزگاری پدران، مادران و یا فرزندان جامعه ما بوده‌اند اما اکنون دست سرنوشت و روزگار فرصت هم گام شدنشان با ما را در عرصه جامعه از ایشان صلب کرده است.
کلیه عواید حاصل از نمایشگاه با ما بیا ‌در اختیار موسسه خیریه کهریزک قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه تا ۱۹ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۹ ادامه دارد.
فرهنگسرای ابن سینا، شهرک قدس (غرب)، فاز ۱، خیابان ایران زمین شمالی