911122
 

هفته فیلم و عکس کاشان از ۲۳ تا ۲۶ بهمن در نگارخانه آزادی کاشان برگزار می‌شود.
اسدی علی رضا، اعتمادی بهنام، افشین مرجان، الوانکاریان اسما، برازنده حسین با ۲ عکس، بزمی یان جعفر، بند شاهی مسعود، بنی طبا بیدگلی سید شهاب، پاسبان‌پور حامد با مجموعه عکس، پیله وریان محمد رضا، ترک‌زاده زینب، چراغ بیگی زینب، حمامی محمد با ۲ عکس، حیدریان سعید، حیدریان منوچهر، خالقی مهران، خدیش‌زاده مریم، خوشدلی علی، دادخواه مژگان، دنیا دیده رضا، ذوالفقاری علی با ۲ عکس، سالمی علی رضا، سیاح مجتبی، شفیعی سید هادی، صادقی سجاد، عرشی مهدی، غفوری نیاسری فاطمه، فدوی کاشانی مسعود، کریمشاهی محمد رضا، کشایی مهدی، لقمان مریم، محمود‌زاده مرقی حسن، مستخدمی شیما، معصومی فاطمه، ناصری منفرد علی رضا، نعمتیان سید علی، واحدی مریم عکاسان راه یافته به این نمایشگاه هستند.
در بخش عکس ۲۹۲ عکس از ۷۰ عکاس در این فراخوان شرکت داشتند که ۴۰ عکس از ۳۷ به نمایشگاه راه یافته است. انتخاب عکس‌ها توسط سعید استادیان، مرتضی خرمدشتی، علی ناصری فرد، سید مهدی قمصری‌زاده و حسین اکرمی انجام شده است. هفته فیلم و عکس که به صورت جشنواره منطقه‌ای توسط انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان برگزار می‌شود.
نمایشگاه تا ۲۶ بهمن از ساعت ۹ تا ۲۱ ادامه دارد.
نگارخانه آزادی، کاشان، خیابان نطنز