920429_2


صبح دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۲ نمایشگاه عکس اعظم واعظ با عنوان «لبیک به فراخوان ابراهیمی» در گالری هنر واقع در انجمن معلمان اصفهان افتتاح می‌شود. 
 در این نمایشگاه آثاری از این عکاس که به عنوان روایتی تصویری از سفر حج به روی دیوار می‌روند. به گفته‌ی عکاس، اهمیت این تصاویر نه از بعد زیباشناسانه و تکنیکی که در مخاطره‌آمیز بودن زمان و مکان عکاسی است. این مجموعه در مراسم حج تمتع با وجود قواعد سختگیرانه عربستان سعودی در منع شدید عکسبرداری از اماکن مقدسه، با دشواری و دلهره و صرف زمانی دراز برای ثبت لحظه‌های خاص تهیه شده است. 

افتتاحیه: دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۲ – ساعت ۹
نمایشگاه تا ۷ مردادماه سالجاری هر روز (به جز جمعه) از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ دایر است. 
گالری هنر، اصفهان، فلکه‌ فیض، ابتدای خیابان آپادانای اول، روبروی بانک ملت، انجمن معلمان اصفهان