جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ نمایشگاه عکس رعنا جوادی به یاد بهمن جلالی با عنوان «باز این چه شورش است» در گالری گلستان افتتاح می‌شود. 
جوادی در این نمایشگاه ۱۴ تابلو عکس نفیس در ابعاد ۹۰×۹۰ سانتی‌متر را که بازآفرینی و برداشتی شخصی همراه با نگاهی امروزی از کاشیکاری‌های بنای تاریخی تکیه معاون الملک به نمایش گذاشته است. 

مهران مهاجر درباره این نمایشگاه نوشته است: 

کاشی‌کاری‌های رعنا جوادی: بیش‌انباشته‌گی خاطره‌ها
«دیوار‌ها را با روایت‌های جنگ‌ می‌آراییم. از چه سر این می‌کنیم؟ چه شد آن پیچش‌های انتزاعی اسلیمی یا آن ریزه‌کاری‌های پیکره‌های مجلس‌های بزم و آن تنگ‌ها و جام‌ها؟ چه شد که جای خود را به پیکره‌های زمختِ مجلس‌های رزم و پیچه‌های چهره‌پوش دادند؟ چه شد آن رنگ و نقش‌های پخته و پرورده که جای خود را به این نقش‌ و رنگ‌های خام و ناپرورده دادند؟ در آن میانه هم رعنا جوادی، عکاسِ امروز، تصاویری از جنگِ خاطرهٔ نزدیکمان، و نشانه‌های خشنِ جنگِ ممکن، و سیماچهٔ غریبِ خون‌آلوده، و شمایل‌هایی از این دست می‌نشاند. از چه رو این سان پیرامونمان را با خشونت جنگ می‌پوشانیم؟ چگونه می‌خواهیم تاریخِ پریروز، دیروز و امروزمان را به هم پیوند بزنیم یا نزدیکشان کنیم؟ شاید عکاس می‌خواسته با تمهید تکه‌چسبانی (کلاژ) این تکه‌ها را به هم بیامیزد و تفسیری بی‌تَرَک از این روایتِ گسسته به دست دهد. و یا شاید در دلش می‌خواسته با زیبا ساختن و آراستن این تَرَک‌ها از عمقِ خشونتِ ردِّ این ترک‌ها بر پیکر ‌ما بکاهد. اما خطوط میان کاشی‌ها و عکس‌ها پیدا است. این تکه‌ها چنان به هم چسبیده‌اند که سطحی همگن را نمی‌سازند و دور نیست که از هم باز شوند، و تلی شوند روی‌ هم ‌انباشته. این بیش‌انباشته‌گی، بیش‌انباشته‌گی خاطره‌ها است. باید اندیشید به این بیش‌انباشته‌گی، که چشم و ذهن ما را می‌آکند اما سنتی هم‌بافته نمی‌سازد. 
این کار‌ها شاید مکانی باشد برای چنین اندیشیدنی.»
مهران مهاجر

نمایشگاه تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۲ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد. 
گالری گلستان، دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۴۲