نخستین نمایشگاه هنرجویی آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای از عصر شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۹۳ در محل موزه عکسخانه شهر در تهران گشایش می‌یابد. 

     آثار این نمایشگاه در نتیجهٔ انتشار فراخوانی در اسفندماه ۹۲ از میان عکس‌های ارسالی توسط هنرجویان آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای انتخاب شده‌اند. گفتنی‌ست این فراخوان غیررقابتی و فاقد رتبه‌بندی بوده و به تمام هنرجویانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته گواهی پذیرش اثر اهدا خواهد شد. 

اسامی عکاسان راه‌یافته به این نمایشگاه چندی پیش و پس از انجام سه مرحله انتخاب و ارزیابی اعلام شد. بیش از ۲۴۰ هنرجو با بیش از ۴ هزار عکس در این فراخوان شرکت کرده بودند که نهایتا ۳۶ تک عکس و ۲ مجموعه عکس از ۳۱ هنرجو به این نمایشگاه راه‌یافته است. 

افتتاحیه: شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۹۳ – ساعت ۱۶ تا ۱۹
نمایشگاه تا ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۳ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ ادامه دارد. 
موزهٔ عکسخانهٔ شهر، میدان هفت‌تیر، خیابان بهار‌شیراز، بوستان بهار‌شیراز