دوسالانه عکس ایران بزرگ ترین رخداد عکاسی کشور است و سیزدهمین دوسالانه نیز در بیست بهمن ماه امسال به پایان رسید.

با توجه به اهمیت سیزدهمین دوسالانه عکس، نشریه نقد عکس چشمک دانشگاه تهران در نظر دارد که در ویژه نامه ای به بررسی، کنکاش، نقد و تحلیل آن بپردازد.
 

لذا از اساتید، دانشجویان، منتقدین و سایر علاقمندان تقاضا می‌شود که مقالات خود را تا چهارم اسفند به ایمیل‌های زیر ارسال نمایند.

info@cheshmag.com

amiry59@gmail.com