توضیح «سایت عکاسی» – گفت‌وگوی زیر با اسماعیل عباسی از سوی دبیرخانهٔ نخستین جشنوارهٔ سراسری عکس سلامت نیشابور برای انتشار در اختیار ما قرار گرفته است که عینا در زیر بازنشر می‌شود: 

   اسماعیل عباسی – داور اولین جشنواره فیلم و عکس سلامت در بخش عکس – با اشاره به داوری‌های انجام شده در این جشنواره معتقد است هر چیزی را باید بر اساس بدنه، عوامل تشکیل هنده و شرایط فرهنگی تاریخی آن سنجید، اینکه انتظار معجزه در شروع یک حرکت داشته باشیم خیلی زیاد است
 
 اسماعیل عباسی در این زمینه افزود: این جشنواره شروع بسیار خوبی داشت و انتظار این تعداد عکس را نداشتیم، البته تعداد عکس ملاک خوبی برای مقایسه نیست ولی اینکه این تعداد عکس برای اولین دوره یک جشنواره بیاید، برای ما امیدوارکننده است. 
 
  وی تصریح کرد: آنچه جشنواره را به پیش می برد این است که با تغییر مدیریت، جشنواره تعطیل نشود که تکرار آن باعث بوجود آمدن نتیجه مورد نظر خواهد شد. عباسی خاطر نشان کرد: تداوم و ارتباط بیشتر با عکاسان و مردم در نتیجه این جشنواره باعث شروع یک حرکت اجتماعی خواهد. 
 
  مولف دایره‌المعارف عکاسی ایران با اشاره به تاثیرات جشنواره‌های عکس، بیان کرد: انتظار نداریم که مردم با دیدن یک عکس به کلی رفتارشان در حوزه سلامت عوض شود، بلکه انتطار می رود که بعد از نگاه کردن به عکس و گذشت زمان، به موضوع نگاهی دوباره کند و به مسائل محیطی خود توجه نماید که یکی از مقوله ها باید سلامت باشد. 
 
  این داور اولین دوره جشنواره عکس سلامت گفت: عکاسان نیز وظیفه دارند با عکس های خود در دیگران جرقه ایجاد نمایند و این جرقه باید خود را در کتاب، جشنواره و مکان های دیگر نشان دهد که به این وسیله می توان سلامت را وارد جامعه کرد. 

  وی با بیان این مطلب که دغدغه های هر فرد را نمی توان با اجبار ساخت افزود: باید با تلنگر در افراد دغدغه ایجاد کرد و اینکه عکاس در ابتدا، عکس را برای جشنواره بگیرد می تواند این دید را ایجاد کند که در مراحل دیگر آن را ادامه دهد و در نهایت تعدادی از شرکت کننده ها این به عنوان دغدغه اصلی شان تبدیل شود. 

  اسماعیل عباسی تاکید کرد: در کنار به نمایش درآمدن این عکس ها در نمایشگاه ها، کتاب ها و سایت های اینترنی باید آن ها را در شهرهای مختلف چرخاند و به دید عموم مردم گذاشت. 

  وی با اشاره به تعریف خود از سلامت گفت: سلامت را در همه چیز می توان جست، سلامت در رفتار اجتماعی و حتی رفتار مدنی، رانندگی و هزاران مکان و زمان مختلف و در نهایت آنچه به نفع عموم مردم است و به بهبود شرایط جامعه کمک می کند نتیجه اش سلامت خواهد شد. 
 
  این استاد دانشگاه با اشاره به شهر تاریخی نیشابور گفت: نیشابور بسیار بسیار قشنگ بود و آثار تاریخی و نماهای بسیار زیبایی داشت، گذشته تاریخی بسیار جذاب در محضر ادبیات، هنر، تاریخ و تمدن، خود لذت بخش است و انسان را ترغیب به برگشتن دوباره به این شهر می کند.