سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران مدیریت جدید موزه‌ عکسخانه شهر را همزمان با بیستمین سال تاسیس این نهاد معرفی کرد.

  بر این اساس مریم زنجان‌پور به جای مژگان طریقی به سمت مدیر جدید موزهٔ عکسخانهٔ شهر منصوب شد. مژگان طریقی که سابقه ۱۸ سال فعالیت در این موزه از جمله ۱۳ سال مدیریت آن را برعهده داشت به سمت معاون پژوهشی‌هنری موزه هنرهای دینی امام علی (ع) منصوب شده است.

  مریم زنجان‌پور متولد ۱۳۵۵ و دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ «پژوهش هنر» و همچنین مقطع کارشناسی رشته «عکاسی» است.

  موزهٔ عکسخانهٔ شهر وابسته به سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران است که اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ تاسیس شده و در سال‌های اخیر یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با تاریخ عکاسی ایران بوده است.