بنیاد خیریۀ کامرانی فراخوان نخستین جشنوارۀ عکاسی «قاب خالی» را با محوریت زندگی اجتماعی معلول و سالمند منتشر کرده است.
 
 هدف از برگزاری این جشنواره، نگاه دوباره به مقولۀ سالمندی و معلولیت از دریچه‌ای تازه عنوان شده است و هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰  تک عکس برای دبیرخانه ارسال کند. 
 
 محمد آلادپوش، ارسطو گیوی و هوتن حق‌شناس داوران این مسابقه عکس هستند و آخرین مهلت ارسال آثار هم ۱۵ شهریورماه ۹۴ اعلام شده است. 
 
  برای دانلود متن کامل فراخوان شرکت در این جشنواره به این لینک مراجعه کنید. همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۹۲۹۲۸۲ در تهران تماس بگیرید.