نمایشگاه گروهی عکسی با عنوان «زمستان» به انتخاب مهرداد افسری از جمعه ۲۰ شهریور ۹۴ در گالری محسن گشایش خواهد یافت.
 
 در این نمایشگاه ٣۴ اثر در اندازه‌های مختلف ١۵×٣۵ تا ١١٠×١۶۵ ساتنیمتر از مهرداد افسری، رامیار منوچهرزاده، مهدی مقیم‎نژاد، علیرضا فانی، کیارنگ علایی و مهدی عبدالکریمی به نمایش درخواهد آمد. 
 
 مهرداد افسری در متن معرفی نمایشگاه می‌نویسد: «این نمایشگاه با موضوع "زمستان" نه به معنی عام آن( یکی از فصل‌های سال، سرما، انجماد) و رابطه دال و مدلولیش در نظام واژه‌گانی، بلکه با نگاه استعاره‌ای و فردی هنرمندان در این باب انتخاب شده است. آنچه با هنرمندان این مجموعه مطرح شد بیان کردن تجربه زیسته فردی درباره "زمستان" بود، اینکه زمستان برای هر کدام از ما چگونه تعبیر می‌شود و به تبع آن مصادیق تصویریش در دنیای عکس چگونه نمود پیدا می‌کند.»

گشایش: جمعه ۲۰ شهریور – ساعت ۱۶ تا ۲۲
نمایشگاه تا یکم مهر ۹۴ هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دایر است. 
گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است.
تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر، کوچهٔ ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲، گالری محسن