نمایشگاه گروهی تجربه‌های تصویری با عنوان «بی‌مرزی» از روز جمعه ۹ بهمن ۹۴ در نگارخانه لاله برگزار می‌شود. 

  مرضیه بقایی، مونا ترابی سرشت، امیر محمودیان، مهرداد کریمی، صفا کسایی، میلاد خانواده، هامون علیپور، غزاله ابراهیمی، زهره حسینی، شعیب کاشانی، زینب ماهانی، مجتبی ادیبی، الناز داودیان و سبا گیلکی از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند. در بخشی از بیانیه این نمایشگاه به قلم سبا گیلکی آمده است: 

  «شهود بعد دیگری از هستی، مستلزم ذهنی تواناست. اثر هنری به مثابهٔ پنجره‌ای گشوده به مفهومی نو، نامتناهی و گاهی مبهم، تفکری ایجاد می‌کند که برهانی‌ست بر خلق آن. رویارویی با این تفکر موجب ورود به جهانی نامحدود می‌شود. از این رو جایگاه هنر معاصر و دسته‌بندی آن بطور خاص و بدست آوردن دیدگاهی قابل پذیرش بدون مطالعه هنر قرن بیستم ممکن نیست. شاخه‌های هنر امروزی ریشه‌های به هم گره خورده‌ای دارند و دچار بی‌مرزی شده‌اند و مخاطب امروزی با افکار قطبی شده در مواجه با اثر دچار سردرگمی می‌شود که خود بازتاب آلوده شدن به دنیای معاصر است. حال هنرِ بی‌مرز به عنوان روشی برای آنچه مستلزم کشف و شهود است به هنرمند، اثر هنری و مخاطب کمک می‌کند خود را جدا از روزمرگی در بستری متفاوت با نگرشی شخصی و در عین حال دارای وحدت بیابد. در مجموعه حاضر شاهد تجربه‌های تصویری آگاهانه در معنای آثار و‌گاه در زبان بیانشان هستیم که دیدنشان فرصتی است برای ورود به جهانی که بدان پرداختیم.»

   این نمایشگاه جمعه ۹ بهمن ۹۴ ساعت ۱۶ در نگارخانه لاله گشایش می‌یابد و تا ۲۱ بهمن ۹۴  هر روز از ساعت ۱۰- ۱۳ و ۱۴-۱۹ در نگارخانه لاله به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، جنب هتل لاله دایر است.