دبیـرخانـه‌ی دومین جایـزه‌ی عکس «ایـران تـراول فوتـو»، ضمن تشکـر از همراهـی تمامی شرکت‌کننـدگـان، با پایـان مهلت دریافت آثـار و آغاز مرحله داوری، اطلاعیه زیر را خطاب به شرکت‌کنندگان این دوره منتشر کرده است:

– اسامی داوران جایزه، چندی پیش به متن فرخوان اضافه شده است.
–  نتیجه‌ی داوری نهایی جایزه، هفته‌ی اول اسفنـدمـاه ۹۴ منتشـر و نفرات اول تا سوم اعلام خواهند شد.
– هیئت داوران از داوری آثاری که برخلاف موضوع تعیین شـده، فاقـد هرگونه المـان انسانـی و حضور مردم در اثـر بوده و صرفـن به ثبتِ مکـرری از جاذبـه‌های طبیعی- توریستـی‌ پرداخـته‌اند، معـذور است. 
– طبق توضیحات ارسالی به تمام شرکت‌کنندگان، انتشـار عکس‌های راه‌یافته به بخش مسابقه در اینستاگرام جایزه به صورت دائمی ادامه خواهـد داشت. اما شرکت‌کنندگان می‌تواننـد در صورت عدم تمایل به انتشار آثارشان در اینستاگرام جایـزه، این مورد را از طریـق حساب کاربری Irantravelphoto بر روی اینستاگرام به مسئولین دبیرخانه اعلام فرمایند.