نمایشگاه گروهی عکس با موضوع آثار تاریخی و مکان‌های گردشگری شهر تبریز از جمعه ۲۸ اسفند ۹۴ در عمارت شهرداری تبریز برگزار می‌شود.

   در این نمایشگاه آثاری از ۱۳ عکاس شامل مهدی پورنصر، محمدرضا هاشمیان، وحید دل‌سعید، فرزین ایزددوست، مینا نوعی، حامد مرتضوی، رضا حسنی، بهزاد عظیمی، مسعود طالبی، مهرداد واحد، فرشید احمدپور، وحید شاه‌محمدی، حامد مرتضوی، بهزاد معلمی‌نسبنمایش داده می‌شود.

گشایش: جمعه ۲۸ اسفند –  ساعت ۱۱
بازدید از این نمایشگاه تا ۱۱ فروردین ۹۵ از ساعت ۹ تا ۲۰ ادامه دارد.
عمارت شهرداری: تبریز، میدان ساعت، عمارت شهرداری