نمایشگاه آثار تجسمی با عنوان «طلای آبی» از روز جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵ در گالری اعتماد ۱ و ۲ گشایش می‌یابد.این نمایشگاه در گونه‌های عکس، نقاشی، مجسمه و چیدمان برگزار می‌شود و موضوع همگی آن‌ها «آب» است.

   در بیانیهٔ این نمایشگاه به قلم ویدا زعیم آمده است: «امروز در آغاز دورانی تازه، مردمان این کشور کهن‌سال درمیابند، سرنوشت آن‌ها بیش از آنکه درگرو طلای سیاه باشد با طلای آبی گره‌خورده است. کمبود رو به افزایش آب امروز به‌عنوان کشف یک تراژدی بزرگ ملی دیده می‌شود. طی همه این سال‌ها درصد‌ها گردهمایی و راه‌پیمایی برای زمین و زمان فریاد کشیدند، جز برای گران‌بها‌ترین ماده‌ای که سرچشمه زندگی آنان بود. امروز با حسرت می‌بینند که رودخانه‌ها و دریاچه‌هایشان خشک و ناپدید می‌شوند.»

گشایش: جمعه ۳ اردیبهشت  – ساعت ۱۵
بازدید از این نمایشگاه تا ۲۱ اردیبهشت ۹۵ همه‌روزه به‌جز دوشنبه‌ها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ ادامه دارد. 
گالری اعتماد: تهران، نیاوران، میدان یاسر، خیابان یاسر، خیابان موسوی، خیابان بوکان، دوراهی سمت راست، پلاک ۴