نمایشگاه عکس، ویدئو و پرفورمنس آرت فرشته شادی با عنوان «سوگواری آرزوهای زنانه» از روز جمعه ۱۷ اردیبهشت ۹۵ در گالری سیحون دو گشایش می‌یابد.

    هیوا مسیح دربارهٔ این نمایشگاه نوشته است:« زبان تصویر نیازی به کلمات ندارد. هنرهای خاموش ترجمان فریاد‌ها و نجواهای بشری است. همواره با خود فکر می‌کردم نوشتن درباره هنرهای خاموش خاصه در پیشانی کارت‌ها و کاتالوگ‌ها کاری بیهوده است. حتی اگر ستایش انگیز‌ترین و عمیق‌ترین متن را نوشته باشی، متأسفانه اغلب با شعار همراه خواهد شد. چه بسیار آثاری که قربانی همین متن‌های هرچند کوتاه و مرسوم – نه مهم – شده‌اند. هنرمندان آثار خاموش یا‌‌ همان آثار هنرهای تجسمی همه تلاششان این بوده که از کلمات و ادبیات عبور کنند، مرزهای تئوری‌ها را که برساخته کلمات است درنوردند و به آن‌سوی معنا‌ها و بی‌معنایی برسند، و در خود و در جهان‌‌ رها شوند تا در ذهن و جان مخاطب ادامه یابند.

هنــر لزوماً بازتاب یا نتیجه آن چیزی نیست که هنرمند می‌خواهد بگوید، بلکه هنر سخن خود را دارد، حتی دور و بافاصله‌های‌گاه بسیار با خالق اثر، به همین دلیل می‌تواند خود را به حیات و زمان متصل کند و دوام بیاورد. در این صورت هر چیزی که ما درباره آثاری ازاین‌دست بنویسیم درٍ مفاهمهُ بین هنر و مخاطب را بسته‌ایم. پس بهتر است که بگذاریم آثار این نمایشگاه هم که تلاش و کشف و شهود «فرشته شادی»را به نمایش می‌گذارد از کلمات عبور کند؛ و ما را با درد‌ها، رنج‌ها و تنهایی بزرگ زن «و زنانه» بودگی به عمق سوگواری و ستایش ببرد. همگامی با عکس‌ها بهتر از هم‌کلامی با سخن من است.»

گشایش: جمعه ۱۷ اردیبهشت- ساعت ۱۶
بازدید از این نمایشگاه تا ۲۹ اردیبهشت ۹۵ همه‌روزه به‌جز دوشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۹ ادامه دارد.
گالری سیحون دو: تهران، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، کوچه سینایی، پلاک ۲۴