نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «الکتروبریکُلاژ» از روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در گالری «ایده پارسی» برگزار خواهد شد. 

   در این نمایشگاه، آثاری از ۱۴ عکاس به نمایش گذاشته می‌شود. عکاسان این نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: بهزاد اسدی، امیرحسین جباری، بابک جوادزاده، فاطمه حیدری، محمد فرزانه، علی مراد‌زاده، مصطفی مرادی، بابک مسرتی، سپهر مصری، پویا ملاپناه، ایمان مهتابی، رضا نیازی، مریم هداوند و حمید وفایی ملامحمد که گردآوری آثار را به عهده داشته است. 

   در بیانیه‌ی این نمایشگاه نیز به مفهوم «الکتروبریکُلاژ» این گونه اشاره شده است: «عکاسی در گذر از فرآیند دیجیتالی‌شدن، با شرایط جدیدی مواجه بوده و تحولاتی‌گاه انفعالی و‌گاه انقلابی از سر گذرانده است. در جایی بحران واقعیت رخ‌داده در گفتمان این مدیوم، موثق ‌بودن و اعتبار عینی‌ عکس‌ها را خدشه‌دار کرده است و در جایی دیگر همین بحران واقعیت، آزادی و سیالیت بی‌مرزی به تصویر عکاسانه تزریق کرده و آن را از قلمروی «عکس» بسوی «فرا-عکس» و حتی «تصویر دیجیتال» سوق داده است. این موج بالاآمده از تحولات و بسط‌یافتگی‌های هیجانی و شورمندانۀ فرآیند دیجیتال، هنوز نتوانسته است در کرانه‌ای متعیّن و تعریف‌پذیر، صورت‌بندی گشته و آرام گیرد و همچنان بواسطۀ تجربه‌گرایی مستمر و‌گاه حتی رادیکالی، در جستجوی معنا یا معناهای جدیدی برای عکاسی است.»

   «الکتروبریکُلاژ» تلاشی در جهت شکل‌دهی پروژه‌ای سرهم‌بندی‌شده از «عکس-تصویر»‌های دیجیتالی و چینش پازل‌هایی از تجربه‌گرایی در ساحت عکاسی و تصویرگری دیجیتال است. آثار این مجموعه برآنند تا با سویه‌های متکثر این تحول تکنیکی و ماهوی در عکاسی رویارو گردند و با نگرشی‌گاه انتقادی و‌گاه همسوگرانه، به تدقیق در آن بپردازند؛ مجموعه‌ای که از فرآیند دستکاری و دخل‌ و تصرف در تصویر عکاسانه تا برساختِ عکس و حتی شبیه‌سازی وانمودی آن را شامل می‌گردد. الکتروبریکُلاژ از منظری دیالکتیکی، از یک‌سو به ‌دنبال افزودن وجه عاملیّت و سوژه‌گی به فرآیند عکاسی بوده و از دیگرسو، شاید به سوگ ازدست‌رفتنِ وجه پدیدارشناختیِ عکاسی پیشین نشسته است.»

گشایش: جمعه ۳۱ اردیبهشت – ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایشگاه تا ۱۰ خرداد ۹۵ هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ دایر است.
گالری روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ خرداد تعطیل است. 
گالری ایده پارسی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان دولت، نرسیده به سه‌راه نشاط، کوچه اله‌وردی آذر، پلاک ۲۸