«فراموشان کودتا» عنوان پروژه‌ای است از صالح تسبیحی که به بازخوانی یازده گزارش تاریخی در روز جمعه ۲۹ مردادماه ۹۵ در گالری پروژه‌های آران می‌پردازد.

   این پروژه تنها در یک روز و با مشارکت بهروز بقایی، بهرنگ بقایی، محمد زارعی، هامد جابرها، سپیده مهرگان، علی حسینی، ایثار ابو محبوب، سعید تسبیحی، رامین سیار‌دشتی و پویا شهرابی اجرا می‌شود.

   صالح تسبیحی در معرفی «فراموشان کودتا» می‌نویسد: «کودتا، رستاخیز، فاجعه، حرکت اوباش، هجوم تانک برانسان یا تاج‌بخشی چماقداران، خطای مصدق یا دخالت سیا، هرچه هست، ۲۸ مرداد رخداد آشنایی‌ست، مهری بر پیشانی ما. شاید آنچه لازم است واکاوی همین داغ تاریخی است. واقعه‌ای با بدنه‌‌ی وسیع، که از هسته‌‌ی مرکزی خود شروع می‌شود ودر طیف‌‌های مختلف، تحلیل می‌‌رود. ادامه‌ی حضورِ این رویداد تاریخی درحافظه‌ی جمعی ما زنده و ملموس است و اکنون بخش‌هایی از آن پیش روی ماست، منابعی متعدد و حواشی و احساسات و حرف‌‌های هنوز زنده.

   روح کلی کودتا در لایه‌‌های زیرینِ زمینِ خاورمیانه نفس می‌‌کشد و قانون چکمه هم‌چنان حاکم است و عوامل موثر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هنوز قهرمانان یا ضد قهرمانان تاریخ معاصر این سرزمین هستند. در نتیجه می‌توان واقعه را از نقاط تمرکز معمول آن خارج کرد و به زوایای فراموش‌شده، وارد شد. از تکرار مکرراتِ «شاه، مصدق، زاهدی، شعبان بی‌مخ، کاشانی» عبور کرد و به روایت‌های حاشیه‌ای پرداخت و کشف کرد و بازخواند.

   «فراموشان کودتا» برهمین بنیان شکل‌گرفته و اجرا می‌‌شود. البته، گذشته از تفسیر و تخیل و تاویل، در تمام گزارش‌‌های «فراموشان کودتا» استنادات تاریخی حفظ شده و پا روی زمین واقعیت باقی‌ست.»