برای نخستین‌بار در ایران گزیده‌ای از آثار «میرزا ابوالقاسم نوری»، یکی از مهم‌ترین عکاسان دوران ناصری و مظفری در موزه‌عکسخانه‌شهر به نمایش گذاشته می‌شود.

در این نمایشگاه عکس‌های مجموعه‌ی شخصی خانواده‌ی ایشان به همراه بخش‌هایی از عکس‌های معروف‌شان که در آلبوم‌خانه‌ی کاخ گلستان نگه‌داری می‌شود، در کنار هم قرار گرفته و کلیتی مناسب از مجموعه‌ی آثار این عکاس قدیمی و شاخص به دست می‌دهد.

   بخشی از این عکس‌ها تاکنون دیده نشده و جزو مجموعه‌ی خصوصی خانواده‌ی نوری بوده است. نوادگان ایشان برای نخستین بار این عکس‌ها را دراختیار موزه و این نمایشگاه قرار داده‌اند تا همگان آن را به تماشا بنشینند. برای این‌که از دیگر ابعاد عکس‌های ابوالقاسم نوری غفلت نکرده باشیم بخش‌هایی از عکس‌های دیگر دوران زندگی‌اش را در کنار این عکس‌های تازه قرار داده‌ایم. عکس‌هایی که میرزاابوالقاسم نوری، از بقاع متبرکه و رجال گرفته است. به این ترتیب می‌توان مدعی شد نمایشگاه فعلی، بخش اصلی از عکس‌های این عکاس دوران قاجار را برای اولین بار در ایران در کنار هم به نمایش خواهد گذاشت.

   می‌توان در حال و هوای عکس‌های میرزاابوالقاسم نوری قدم زد و از این طریق به تماشای تاریخ نشست. تاریخی بیش از یک قرن در این مرز و بوم. می‌توان با عکس‌های خانوادگی‌اش شکلی از خانواده‌ی نوعی در ایران یک قرن پیش را شناسایی کرد، با عکس‌های اماکن و بقاع متبرکه‌اش، اول به اهمیت این مکان‌ها نزد ایرانیان حتی در بیش از یک صد سال پیش پی برد و دوم این‌که انگار در تاریخ سفر کنیم و به تماشای آن‌ها بنشینیم. و با عکس‌های رجال‌اش می‌توان باز به تاریخ بازگشت و اهمیت طیف‌ها و قشرهای مختلف افراد اجتماع ایران در یک قرن پیش را شناخت.

   به عبارتی دیگر، عکس‌های تاریخی و به شکل خاص آثار میرزاابوالقاسم نوری می‌تواند بخش‌هایی از یک کل به نام زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردمان ایران زمین در گذشته را برایمان احضار کند و از ما بخواهد دقیق‌تر در آن نظاره کنیم.

   علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۹۵، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ و روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ به موزه عکسخانه شهر به نشانی تهران، میدان هفت تیر، میدان بهارشیراز، پارک بهار شیراز مراجعه کنند.