نمایشگاه طراحی، چیدمان و فتومونتاژهای محمد فروزنده با عنوان «زمین بازی» از روز جمعه ۲۶ شهریورماه ۹۵ در «گالری ۲۶» گشایش می‌یابد.

   این مجموعه، آخرین مجموعه هنری محمد فروزنده است که در طی ۲ سال به انجام رسیده‌است و هنرمند سعی کرده با بهره گیری از متریال و مدیاهای مختلف به بیان‌های تصویری مختلفی برای بیان ایده خویش نائل آید.

   «زمین بازی» با رویکرد سیاسی اشاره به درگیری‌های جناحی و حتی فرا‌منطقه‌ای، درصدد است با الهام از بازی شطرنج و نزاع میان سیاه و سفید، نه از جهت نژادی بلکه با نماد خیر و شر، مفاهیم کشمکش‌های سیاسی را به نمایش بگذارد.

گشایش: جمعه ۲۶ شهریور – ساعت ۱۶
بازدید از این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه ۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری روزهای پنج‌شنبه تعطیل است.
گالری ۲۶: تهران، فرمانیه شرقی، خیابان سلمان‌پور ظهیر، پلاک ۲۶، واحد ۳