براساس آرای اعلام شده توسط هیات داوران دومین گرنت عکاسی مستند «شید»، فرشید تیغه‌ساز و مهین محمدزاده به‌ عنوان دو عکاس برنده این کمک هزینه معرفی شدند.

   فرشید تیغه‌ساز از استان آذربایجان شرقی با مجموعه «خودکشی پروانه‌ها» و مهین محمدزاده از استان سیستان و بلوچستان با مجموعه‌ی «قاچاق سوخت» علاوه بر دریافت‌ کمک هزینه مالی شید به مبلغ ۲ میلیون تومان برای تکمیل پروژه‌های خود، هرکدام یک عکاس حرفه‌ای به‌ عنوان مشاور پروژه نیز در کنار خود خواهند داشت.

   در دومین گرنت «شید»، عکاسان می‌توانستند با ارائه مجموعه عکس مستند خود که نیاز به تکمیل دارد، کمک‌هزینه‌ای برای تکمیل مجموعه دریافت کنند. برندگان گرنت موظف هستند مجموعه عکس خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تکمیل کنند و در این مدت دو نفر عکاس حرفه‌ای به‌ عنوان مشاور بر فعالیت‌های این دو عکاس نظارت و آن‌ها را در پیشبرد مجموعه‌شان یاری خواهند کرد. مجموعه‌های برنده‌ی کمک هزینه، پس از تکمیل، همزمان با نمایشگاه هفتمین دوره جایزه عکس شید به نمایش گذاشته خواهند شد.

   ساسان مویدی، فرزانه خادمیان و علی آقاربیع اعضای هیات کارشناسی بودند که مجموعه‌های ارسال شده به دومین دوره گرنت عکاسی مستند «شید» را بررسی کردند.