نمایشگاه عکس‌های ترانه خدایی با عنوان «۱۳۹۵.۶۵.۱۴۰۵» از روز جمعه ۲۴ دی‌ماه ۹۵ در گالری جرجانی گشایش می‌یابد. 

   ترانه خدایی در بیانیهٔ این نمایشگاه می‌نویسد: «امسال اولین سالی بود که قبل از تحویل سال عمیقا به سن و سالم فکر کردم (این سی سالگی حتی برای بالزاک هم مهم بود)، دو ماه و بیست و دو روز بعدش سی سالم می‌شد، به کرده‌ها و نکرده‌هایم و به اینکه دیدن سپیدی مو‌ها و خط‌های کنار لب و چشم و چروک‌های روی پیشانی می‌تواند شانس بزرگی باشد و ما به سمت میان سالی می‌رویم، می‌رویم تا نباشیم. 

   عکس‌های گرفته شده با اسکنر خطوطی محو دارند انگار صاحب عکس دارد در محیطش حل می‌شود و با ان یکی می‌شود پس اینجا هستیم با سی ساله‌هایی با قصه‌های مختلف و فقط یک وجه اشتراک سال تولدمان. در سال ۱۳۶۵ طبق آمار اداره ثبت احوال کشور ۲، ۲۵۶، ۹۷۱ نفر در ایران متولد شده‌اند که در ارایه من حتی مشت هم نیست که نشان خروار باشد ولی شیطنت من است. 

   تمبر‌ها مهر و مومی هستند بر سال تولدمان، امسال (۱۳۹۵) اداره پست ایران ۱۳ تمبر چاپ کرد. در سال (۱۳۶۵: در حالی که سه سال مانده به پایان جنگ ایران_عراق و هیچ چیزآرام نیست.) حدود ۵۶ تمبر چاپ شد. من به تمبر‌ها ابژه‌هایی اضافه کرده‌ام که حال و هوا و روحیات شخصیت داخل قاب را نشان می‌دهد.» 

گشایش: جمعه ۲۴ دی – ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
بازدید از این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۹۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ ادامه دارد. 
گالری جرجانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالا‌تر از پارک وی، کوچه خیام، پلاک ۴، زنگ ۱