مهدی مقیم‌نژاد؛ داور پنجمین دوره جشنواره ملی عکس «وقف چشمه همیشه جاری» در گفتگویی با دبیرخانه این جشنواره از اهمیت تکرار و تداوم جشنواره‌های عکاسی و مقایسه آن‌ها با جشنواره‌های مقطعی و غیردوره‌ای گفت.

   مقیم‌نژاد بر این باور است که تداوم و تکرار جشنواره‌ها با هدف مشخص ارزشمندو تاثیرگذاری و نتایج حاصل از این گونه جشنواره‌ها بسیار بهتر از جشنواره‌های غیر دوره‌ای است اما صرفا تکرار در یک جشنواره کافی نیست. چرا که تکرار جشنواره با یک موضوع مشخص باید نتیجه رو به جلو و روند تکاملی داشته باشد و اهداف جشنواره تنها در روال عادی برگزاری جشنواره دیده نشود.

   به عقیده وی، تکرار و تداوم جشنواره زمانی موثر است که علاوه بر برگزاری جشنواره و به نمایش گذاشتن آثار، برگزار کننده ها  برای تفهیم هدفشان در برگزاری جشنواره  به عکاسان کوشش کنند. یعنی علاوه بر اجرای جشنواره، جلسات بحث و گفتگو میان برگزارکنندگان، ناظران ماجرا، داوران و عکاسان برگزار شود و رصدی از برگزاری یک دوره از یک جشنواره با موضوع مشخص صورت گیرد و تولیدکنندگان اثر هنری در جریان نقاط قوت و ضعف آثار خود قرار گیرند، همچنین دلیل انتخاب آثار برتر مشخص شود.

   و یا حتی مقایسه‌ای هم به لحاظ آماری و هم از نظر شیوه عملکرد عکاسان و برگزار کنندگان جشنواره انجام پذیرد. متاسفانه در جشنواره‌های برگزار شده چنین روندی صورت نمیپذیرد و شاهد آن بودیم که سال‌ها از یک جشنواره گذشته بدون اینکه در دوره‌های بعد شاهد  توسعه در روند برگزاری باشیم.