نمایشگاه عکس گروهی دانش‌آموختگان موسسه آموزش عالی فردوسی مشهد با نام «خویش» جمعه ۵ خرداد بازگشایی می‌شود.

   در این نمایشگاه آثار تینا ایزدی، آتنا برادران شرکاء، فاطمه دهنوردی، سارا ربیع‌زاده و  مهلا عربی‌خوان هنرجویان، این موسسه که زیر نظر کیارنگ علایی آموزش دیده‌اند به نمایش گذاشته می‌شود.

   گشایش: ۵ خرداد- ساعت ۱۸ تا ۲۱ 
   بازدید از نمایشگاه از ۶ تا ۱۰ خرداد هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ امکان‌پذیر است.
   گالری رادین: مشهد، بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پلاک ۱۸ ​