نمایشگاه عکس‌های امین طلاچیان با عنوان «قطعه ۴۱» از روز جمعه ۲۳ تیرماه ۹۶، ساعت ۱۶ در گالری اُ گشایش می‌یابد. 

   در این نمایشگاه عکس‌هایی با تکنیک عکاسی دیجیتال و با موضوع قبرهای بی‌نام و نشان به نمایش گذاشته می‌شود. رامیار منوچهرزاده در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است:

   «قطعه ۴١. آن‌ها از سرنوشت رهایى یافته‌اند. باور‌ها تغییر مى‌کنند، دوران‌ها نیز هم تورقى در تاریخ، بسان زندگى.

   نعش‌هایى مومیایى شده، برگى زرد آورده از ناکجا در آب، یخ زده در لحظه، گم‌گشتگان تاریخ، قاب گرفته بر دیوار گالرى. گالرى نه؛ همچون گورستانى، حسى که انگار تو در میان آن همه خانه دارى. آرامگاه رازهایى که یک‌جا مدفون شده‌اند.

   عکس‌هاى امین طلاچیان سوخته روایت‌هایی هستند بر مرگ یک لحظه به مانند محو شدن یخى در میان دست‌هایمان براى تسکین درد سوختگى. سیاه‌سنگى شکسته به پاسداشت باور‌هایمان، گذشته‌اى محو شده در حال؛ به تلخى یاد زودرفتگان سیاست‌هاى رنگ و رو رفتهٔ تاریخ.»

   بازدید از این نمایشگاه تا ۳ مردادماه ۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان استاد نجاتاللهی، کوچه خسرو، پلاک ۴۶ ادامه دارد.