به گزارش روابط عمومی جشنواره عکس و کارتون خودرونما، با توجه به استقبال و تقاضای هنرمندان و علاقمندان برای شرکت در این جشنواره، مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس و کارتون خودرونما که در فراخوان تا ساعت هشت صبح نهم دی ماه اعلام شدده بود، تا ۱۶ دی ماه تمدید شد.

  هنرمندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند تا ۱۶ دی ماه امسال آثار خود را به سایت جشنواره  ارسال کنند.

  «هفته‌نامه خودرو امروز» جشنواره خودرونما را در دو شاخۀ عکس و کارتون برگزار می‌کند. رشتۀ عکس در دو بخش حرفه‌ای و مردمی است که بخش حرفه‌ای به صورت تک عکس و مجموعه عکس برگزار می‌شود و در بخش مردمی رشتۀ عکس شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند ۵ تک عکس را مطابق با قوانین فراخوان بفرستند. در رشتۀ کارتون کلیۀ هنرمندان کارتونیست و علاقمندان، مطابق با موضوعات فراخوان می‌توانند حداکثر پنج اثر را به صورت دیجیتال برای جشنواره ارسال کنند.

  جشنوارۀ عکس و کارتون خودرونما در محورهای «خودرو و فرهنگ رانندگی»، «خودرو، محیط زیست و هوای پاک»، «خودرو و خانواده» و «خودرو و ورزش» دربهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.