تازه‌ترین نمایشگاه ابراهیم نوروزی با عنوان «روایت یک رویا» روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در گالری راه ابریشم – پارک لاله برگزار می‌شود.  


در بیانیه‌ی  این نمایشگاه آمده:

    «روایت یک رویا» بیانی از احوال درون است. روایتی از زیستن و مواجهه با جهانِ بیرون از منظر درون که ماحصل آن دو دنیاست، دنیای رویا و دنیای واقعی.

   رویایی که با واقعیت درون گره خورده و ناخواسته در همه جا و در همه حال تجسم ذهنی و بیرونی می‌یابد. زمان و مکان و درون به هم گره می‌خورند و دنیایی را می‌سازند که دگری قادر به دیدن و درکش نیست، دنیای خودِ خودت، دنیای رنگی، با افکار رنگی، دنیایی که از واقعیت بیرونی فاصله دارد.
و دنیای واقعی، که نه سیاه است نه سپید، که فقط سیاه و سپید است، که به ناچار باید درکش کرد و زیست.


گشایش: جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۴ تا ۸
نمایشگاه تا ۱۳ خرداد ماه ادامه دارد و گالری دوشنبه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است
آدرس: بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰، ساختمان تکنوآجر، تلفن: ۸۸۹۷۷۱۴۸