نمایشگاه عکس‌های علی سبوکی با عنوان «آغوش‌ها» روز جمعه ۴ خردادماه در گالری اعتماد باغ نگارستان به نمایش در می‌آبد. به نشانی میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، باغ نگارستان به نمایش درمی‌آید.

   در توضیح این نمایشگاه آمده:

   « آغوش ها» مجالی برای تعمق است، یادبود آنچه که بشر از دست داده و فراموش کرده.  دریچه ای رو به دریچه ی دیگر،  اصالتی به اصالت دیگر،  عبوری است از عمق به عمق، آمرزشیست بر انسان رانده شده و مرهمی بر روح مهجورش،  درهم تنیدگی،  یکی شدن و پیوستن به خویشتن خویش. 

   « آغوش ها»، پوشیده ، راز نهان می گوید.  دست هایی برخاسته در جستجوی حقیقت،  قدمی رو به رفتن، قدمی به سوی بازگشت است. 

افتتاحیه:  ۴ خردادماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۲۱
بازدید: هر روز هفته  به جز دوشنبه‌ها از ساعات ۱۱ الی ۲۰
نمایشگاه تا ۵ تیرماه ادامه دارد.
آدرس: میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، باغ نگارستان