عکس‎های علیرضا کرم زاده در نمایشگاهی با عنوان «سکوت» از ۱۱ آبان ۹۷ در گالری هفت ثمر به نمایش در می‎آید.

عکاس در بیانیه نمایشگاه می‎نویسد:
«تمام عکس‌های این مجموعه را در لحظاتی گرفتم که تنها بودم. چند دقیقه قبل و بعدش هم در همان نقطه‌ای که دکمه‌ی شاتر را فشار دادم ایستادم و به شی رها شده‌ی مقابلم در سکوت محض خیره ماندم. احساس تنهایی کردم‌‌‌‌؛ نوعی متفاوت از تنهایی که با سکوت درآمیخته بود و لمس این احساس من را به دالانی واقعاً تاریک و طویل از فکر و خیال وارد کرد. آنجا که انسان بین ایمان و شک، امید و یأس، لذت و رنج، مفهوم زندگی و پوچی، در نوسان است.»

علیرضا کرم زاده متولد ۱۳۶۱ فارغ‌التحصیل رشته تدوین و فیلم‌سازی است و علاوه بر عکاسی و فیلم‌سازی در داستان‌نویسی هم تجربیاتی دارد.

گشایش: جمعه ۱۱ آبان ۹۷، ساعت ۱۷ تا ۲۰
بازدید: تا ۱۵ آبان ۹۷، ساعت ۱۷ تا ۲۰
گالری هفت ثمر: خیابان مطهری (تخت طاووس)، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره ۸