نمایشگاه گروهی عکس«تجربه‌هایی در منفی سه» جمعه ۲۸ دی در گالری اعتماد افتتاح می‎شود.

آرمان استپانیان، اعظم شادپور، گیتا منتظر، مهناز میناوند، مریم اسدی خونساری، مریم فیروزی، محمد سرخابی، نازلی عباس پور، امید شلمانی، صمد قربانزاده، سمانه غلام‎نژاد و سارا ساسانی هنرمندان این نمایشگاه هستند.

این نمایشگاه با کیوریتوری آرمان استپانیان و کو کیوریتوری نازلی عباسپور جمع آوری شده است.

در بیانیه نمایشگاه آمده است:
«در جهانی به ظاهر یکپارچه و در حقیقت متکثر از تجربه‎های متعدد زیستن، به ساکنانی برمی‎خوریم که نیستی و از دست دادن، با همه دردی که بر جانشان می‎گذارد به تدریج، امری تقدیری می‎شود برگرفته از جبر مکان و زمان.
در این سطح از جهان که آبی آسمان و سبزی زمین اش به خاک گراییده، نگاه مردمانش بیمنا‌ک‌اند و رازآلود. با ماسک و صورتک‌هایی جعل شده از شادی که در برهوتی از شعف، روزهایشان سپری می‎شوند.
در این جغرافیای محصور در خشونت. تو خود را در جهانی خواهی یافت که شوق زندگی عنصری است موهوم و نبودن، امری است محتوم. بی‎پروا و تکراری برای من، تو و او.»

گشایش: جمعه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷، از ساعت ۱۵ تا ۲۰
بازدید: تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، به جز دوشنبه‌ها، ۱۳ تا ۱۹
گالری اعتماد (نگارستان): میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، باغ نگارستان – ۸۸۸۲۱۲۷۱، ۸۸۸۲۹۰۱۷