عکاس: کیارنگ علائی

نمایشگاه عکس «وضعیت چهارم» کیارنگ علائی همزمان با ارائه کتاب مجموعه، جمعه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ در پروژه‌های آران افتتاح می‎شود.

وضعیت چهارم درباره «گیلانی» متفاوت است. درباره مردمی که در انزوا زندگی می‌کنند. در ارتفاعات کوهستانی و در کنار جنگل‌های باستانی. آن‌ها با گوشه نشینی برای خود سرنوشتی را رقم زده‌اند که سخت است و با مهاجرت جوانان، اغلب تنها و خلوت است.

گشت زنی‌های کیارنگ علائی در این بخش از کرانه دریای خزر که به سبزینگی و طبیعت جادوئی‌اش معروف است، با عکس‌های سیاه و سفید ثبت می‌شود؛ در دل زمستان و غرق در برف و مه. سرزمینی حاصلخیز که با رفتار و منش مردمانش منکوب شده، یک بن بست و یا آهی عمیق. قصه پر غصه آرزوها و امیال از دست رفته و بقا در وضعیتی متفاوت؛ در بعدی دیگر، بعدی که سیال و خمار است و مکانی که نمایانگر رفتار جمعی مردمانش است.

جلد کتاب «وضعیت چهارم»، انتشارات حرفه: هنرمند، ۱۴۴ صفحه

با پیروی از بهترین رسم‌های رایج در عکاسی مستند و همزمان با ارائه تعبیرهایی از ساده‌ترین واقعیت‎های زندگی – و شاید در جایی در پس رنگین کمانی – هنرمند فضائی خیالی را شکل می‌دهد. جایی که به سادگی می‌تواند قلمرو جادو باشد، مکانی که در آن مرزهای مغشوش آرزوها و امیال با سماجت، باقی هستند. در نبود افقی باز و در ناامیدی، واقعیت دیگری شکل می‌گیرد، که هنرمند به بهترین وجه بیانش می‌کند:

برای من گیلان یک شگفتی بزرگ نیست، صبری عمیق است. صبری برای به بار نشستن. صبری به اندازه توم بیجار گرفتن، صبری برای تیمارداری توم ها، صبری به اندازه نشستن روناس و نمک به جان ماهی سفید و شور کردن آن. صبری به ظرافت تخم‌های ابریشمی که زنان گیلانی، آن‌ها را در کاغذی می‌ریزند و زیر لباس خود در مجاورت پوست بدنشان می‌گذارند تا به گرمای پوست، کم کم شکفته شود و کرم ابریشم متولد شود. صبری بدون حرف برای مردهایی که از رودخانه‌ای بی ماهی، انتظار ماهی گرفتن دارند و کماکان با قلابی در آب، همان جا ایستاده‌اند.

گشایش: ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷، ساعات ۱۶ تا ۲۰
بازدید: تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، همه روزه به جز روزهای شنبه، بین ساعات ۱۳ تا ۱۹
پروژه‌های آران: خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک ۵ – ۶۶۷۰۲۲۳۳