نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان رشته‌ی عکاسی دانشگاه هنر با عنوان «نوزده» روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ در گالری دانشگاه هنر افتتاح می‌شود.

امید آرمات، محمد آشیانی، سهراب توکلی، مریم حامدی، پریسا حسینی، سارا حق پرست، شهربانو خائف، هدیه خزائی، محمد مهدی دانشوند، مجید دهقان، مهری رحیم زاده، امیرعلی زارعی، هانیه زریابی، سمانه سریانی، مرتضی صدیقی فرد، محسن قاسمی، پیام قمشه زاده، امید کیوان آرا و یاسر وطن پرست دانشجویان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند که هر کدام با یک مجموعه در این رویداد حضور دارند.

«نوزده» رویکردی مستند دارد و حاصل کار کارگاه مستند دانشجویان ارشد عکاسی دانشگاه هنر و با استاد راهنمایی «فرهاد سلیمانی» شکل گرفته است.

گشایش: سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ الی ۲۰
بازدید: تا روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، ساعت ١۶ الی ٢٠
گالری دانشگاه هنر: چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، دانشگاه هنر