همزمان با تحولات افغانستان، عکاسان بسیاری خود را به آنجا می‌رسانند. در این میان، عکاسان ایرانی نیز به‌دلیل نزدیکی و تجربه‌های قبلی سفر به افغانستان و همزبانی حضور فعالی در افغانستان دارند. یلدا معیری از جمله عکاسانی است که این روزها در هرات به سر می‌برد و از او خواستیم از مشاهداتش بگوید. عکس‌ها و فیلم‌های روزانه‌ی او از هرات را می‌توانید در صفحه اینستاگرامش دنبال کنید.

برای من که در بیست سال گذشته سه بار و در بحران‌های مختلف به افغانستان سفر کرده‌ام، مشاهده شهر هرات با همان عقب ماندگی‌ها، جهل‌ها و نقاط ضعف بسیار دردناک است.

گویی زمان از بیست سال پیش در این شهر متوقف شده است. گستره‌ی بسیار وسیع خرافات، باورهای مذهبی متعصبانه و نبود دانش و تحصیلات عالیه به‌خصوص در بین زنان هرات سبب شده است شهر همچنان چون روستایی مهجور و بسیار بدوی به نظر برسد.

تلاش‌های جامعه جهانی، فشارهای بین‌المللی و تلاش برای مدرنیزه شدن هم نتوانسته است کاری از پیش ببرد. برای من به‌عنوان یک عکاس افسوس و هزاران افسوس در پی دارد که چنین شهر تاریخی و باستانی‌ای حداقل صد سال دیگر تا آبادانی فاصله دارد.

یلدا معیری. گروهی از دختران افغانستانی در یک کلاس خیاطی در شهر هرات نشسته‌اند. بسیاری از دختران بعد از روی کار آمدن طالبان از ترس در کلاس‌ها شرکت نمی‌کنند اما این دختران سعی کرده‌اند فعالیت‌های اجتماعی خود را حفظ کنند.
یلدا معیری. گروهی از دختران افغانستانی در یک کلاس خیاطی در شهر هرات نشسته‌اند. بسیاری از دختران بعد از روی کار آمدن طالبان از ترس در کلاس‌ها شرکت نمی‌کنند اما این دختران سعی کرده‌اند فعالیت‌های اجتماعی خود را حفظ کنند.

یلدا معیری. دو نیروی طالبان در حال تفریح در پارکی در هرات، 19 شهریور 1400
یلدا معیری. دو نیروی طالبان در حال تفریح در پارکی در هرات، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

یلدا معیری. مرد جوانی که مواد مخدر مصرف می‌کند برای این‌که چهره‌اش مشخص باشد و من بتوانم از او عکس بگیرم نور را به سمت صورت خود گرفته است. او و بسیاری از معتادان دیگر در یک قبرستان قدیمی در شهر هرات زندگی می‌کنند.
یلدا معیری. مرد جوانی که مواد مخدر مصرف می‌کند برای این‌که چهره‌اش مشخص باشد و من بتوانم از او عکس بگیرم نور را به سمت صورت خود گرفته است. او و بسیاری از معتادان دیگر در یک قبرستان قدیمی در شهر هرات زندگی می‌کنند.

اینستاگرام یلدا معیری