نمایش‌ عکس‌های ساسان مویدی از کانون اصلاح و تربیت دهه ۱۳۶۰ از روز جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ در خانه لوسی کاشان گشایش می‌یابد.

نمایش مجموعه «کانون اصلاح و تربیت دهه شصت» تا روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه «کانون اصلاح و تربیت دهه شصت»
۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعات بازدید: هر روز ۱۷ تا ۲۱ (افتتاحیه: ۱۷)
نشانی: کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه حاج بابا عطوف، محله سوریجان، خانه لوسی