اداره فعالیت سایت اجازه بسیاری از کارها را به موقع نمی دهد به اصرار و پیگیری مخاطبان عزیز و گرامی انجمن سایت عکاسی در اورکات چند روزی است که فعال شده است . امیدوارم این انجمن بتواند موجب ارتباط هر چه بیشتر و بهتر سایت عکاسیی ها با یکدیگر شود . فقط خواهشمندم سوالات فنی و تخصصی خود را کماکان در انجمن سایت عکاسی مطرح کنید و انجمن اورکات را برای آشنایی و ارتباط بیشتر. با تشکر