بازداشت ابراهیم علی‌پور عکاس ایرانی در کابل

ابراهیم علی‌پور روز یکشنبه ۲۳ آبان توسط اعضای گروه طالبان دستگیر شد.

ادامه مطلب