از جنبش چه نمادی می‌خواهیم؟

نگاهی به عکس تقدیرشده عکاس ایرانی در جایزه عکاسی مطبوعاتی ورلدپرس فتو ۲۰۲۳

ادامه مطلب