قدرت عکاسی: امت گاوین، حقیقت عشق

گمان نمی‌کنم که در تاریخ عکاسی عکسی قوی‌تر، عاشقانه‌تر، لطیف‌تر و صمیمی‌تر از این عکس وجود داشته باشد.

ادامه مطلب